Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
ENDERÛNÎ ALİ BEY (1830-1899)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Kastamonu'nun Tosya kazasında doğdu. Kadı olan babasının ölümü üzerine annesiyle İstanbul'a geldi. Amcasının himâyesinde yetişti ve sesinin güzelliği ile dikkat çekerek Saray'ın Enderûn Mektebi'ne alaındı. Dellâlzâde'nin talebesi oldu ve on üç yaşında Padişah huzurunda yapılan fasıllara hânende olarak iştirak etmek derecesinde yeteneğini gösterdi. Sultan Mecid'in 'İnsan şeklinde bülbül' sözüyle takdirini kazandı. Keman çalmayı öğrendi. Zeynep Kâmil Hanım'ın konağında mûsiki öğretti. Mısır Hıdiv'i İsmâil Paşa'nın dâveti ile Kahire'ye gitti. 'Derdimi arz etmeye ol şûha bir dem bulmadım' mısraı ile başlayan şarkısı için bir Mısır prensinden 400 altın aldığı bilinmektedir. Bestekârın günümüze kırk üç eseri ulaşmıştır.