Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
FÂİZE ERGİN (1894 ? 1954)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Tanburî ve bestekâr. Türk Musikisi'nde önemli bir sayfayı teşkil eden 'kadın bestekârlar'ın önde gelenlerindendir. İstanbul'da doğdu. Tanburî Cemil Bey'den tanbur, Muallim İsmail Hakkı Bey ve Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'den musikinin diğer bahisleri konusunda dersler aldı. Kemençeci Fahire Fersan'ın ablası ve Refik Fersan'ın baldızı olan Ergin'in Türk Musikisi repertuvarındaki eserlerinin sayısı on civarındadır.