Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
HASAN FEHMİ MUTEL (1885-1964)
Fotoğraf
Özgeçmişi
İstanbul'da doğdu. Fatih ders-i âmmlarından Aydos'lu Sadullah Hilmi Efendi'nin oğludur. On dokuz yaşında musikiye başladı. Ud,keman, kanun, tanbur çalıştı fakat kemençede karar kıldı. İsmâil Hakkı Bey'le beraber Mûsiki-i Osmânî Cemiyeti'nde çalıştı. Hemen her formda ve çok çeşitli makamlarda sekiz yüzden fazla eseri bulunan bestekâr Beylerbeyi'nde yaşamış orada ölmüş ve Kuzguncuk Nakkaş Mezarlığı'na defnedilmiştir.