Ana sayfa Hakkında Yardım
Bestekar
KEMENÇECİ NİKOLAKİ ( ? ? 1915)
Fotoğraf
Özgeçmişi
Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında İstanbul'da doğduğu tahmin edilen Rum bestekârımız, Lavtacı Andon ve Civan kardeşlerle uzun yıllar piyasada çalıştı. Kemençe icrasında bir milât olan Vasilaki'den önce yetişen kemençecilerin en ustası olarak tanındı. Köçekçe, oyun havası ve tavşanca müziklerini icra eden ve adına 'Kabasaz' denen topluluklarının usta bir sâzendesiydi. On ikisi saz eseri ve on dördü şarkı olmak üzere yirmi altı eseri elimizdedir.