Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 50-Top:255
D.E.K. 003
Yine Bend Oldu Dil Bir Nev-Civane
Maye
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai
D.E.K. 074
Ey Taht-I Hezarı Ra Aman İlla Meya Sahib
Bestenigar
Beste_Nakış
Çifte Düyek
D.E.K. 081
Ey Nesim-İ Seheri Canda Yerin Var Senin
Isfahan
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 177
Zannetme Benim Gibi
Rehavi
Remel
D.E.K. 193
Kar-I Natık
Rast
Kar
Yürüksemai
D.E.K. 195-197
Kar-I Natık
Rast
Kar
Ağırdüyek
D.E.K. 205
Dadendem Ezel Secde Beri Ruyi Sanem Ra
Rast
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 208
Havayı Aşkına Şahım Düşürdüm Bu Dili Zarım
Rast
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 222
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 239
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 246
Sarsam Meyanın Ey Güli Ter Yasemen Gibi
Mahur
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 251
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 253
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 254
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 255
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 257
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 258
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 259
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 260
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 261
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 000
Külliyât Önsöz ve İçindekiler
D.E.K. 020
Gönül Ey Mah-Ru Aşkınla Aram Etmeden Kaldı
Müstear
Abdülhalim Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 043
Gül Bi Ruh Yar-İ Hoş Ne Başed
Mahur
Abdülkadir Meragi
Kar
Hafif
D.E.K. 075
Derviş Reca-Yi Padişahi Nekened
Bestenigar
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 087-088
Ey Şehinşak-I Horasan (Şeşağaz Kar)
Segah
Abdülkadir Meragi
Kar
Hafif
D.E.K. 105
Nihavend-İ Kebir Kar
Nihavendikebir
Abdülkadir Meragi
Kar
Devr-İrevan
D.E.K. 165
Kafer Tü Küca Vü İlm-İ Edvar
Pençgah
Abdülkadir Meragi
Senginsemai
D.E.K. 168
Bi Tü Nefes-İ Hoş Nezedem
Pençgah
Abdülkadir Meragi
Aksaksemai
D.E.K. 185
Ez Şevk-İ Tü An Zülf-İ Cemal-İ Tü Ne Didim
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Hafif
D.E.K. 186
Ehinnu Şevkan İla Diyari
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Ağırdüyek
D.E.K. 187
Haydarname
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Ağırdüyek
D.E.K. 188
İmşeb Ki Ruhaş Çerağı Bezmi Men Bud
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Hafif
D.E.K. 189
Kar-I Muhteşem
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Devrirevan
D.E.K. 190
Amed Nesimi Subhidem
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Ağırdüyek
D.E.K. 194
Seyri Gülü Gülşen Bi Tü Haramest
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Fer
D.E.K. 199
Ahu Biya Mirzam Ahu Biya, Biya Vü Revim Ezin
Rast
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 206
Mahi Men Der Mektebü Men Der Seri Reh Muntazır
Rast
Abdülkadir Meragi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 209
Derdimendi Aşk Biderdi Nemi Daned Ki Çist
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Devrihindi
D.E.K. 218
Berayi Tanei Ma İn Heme Çi Der Cuşend
Nikriz
Abdülkadir Meragi
Ağırsemai_Nakış
A.Senginsemai
D.E.K. 169
Müştaki Lebet
Pençgah
Acemler
Yürüksemai
D.E.K. 202
Hem Kamer Hem Zühre Vü Hem Müşteri
Rast
Acemler
Beste_Nakış
Devrirevan
D.E.K. 238
Sebzi Kendümi Sebzi Kendümi Dil Hab
Nih-İ Kebir
Acemler
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 124
Bezm-İ Ağyare Varup Zek-U Safa
Suzinak
Ahmed Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 077
Saz Semaisi
Bestenigar
Arabzade
Saz Semaisi
Aksaksemai
D.E.K. 008
Gelince Hatt-I Muanber O Meh-Cemalimize
Evcara
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Havi
D.E.K. 009
Kamet-İ Mevzunu Ki Bır Mısrai Bercestedir
Evcara
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 011
Kimin Meftunu Oldun Ey Peri-Ruyim Nihan Söyle
Evcara
Arif Mehmet Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 083
Başıma Döndükçe Bezm-İ Meyde Minalar Benim
Tahirbuselik
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 091
Böyle Ruhsat-Dih İken Gamze-İ Fettanesine
Segah
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 022
O Nev-Reside Nihalim Ne Serv-İ Kamet Olur
Müstear
Bekir Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
Kayıt 0 ile 50-Top:255