Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 50-Top:255
D.E.K. 035
Peşrev
Neva
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 053
Peşrev
Ferahnak
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Zencir
D.E.K. 140
Peşrev
Zavil
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Hafif
D.E.K. 014
Bin Cefa Görsem Ey Sanem Senden
Acemaşiran
Zekai Dede
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 019
Gönül Derbend-İ Gisu-Yi Muanber Olmak İstermiş
Müstear
Zekai Dede
Kar
Muhammes
D.E.K. 078
Leyle-İ Zülfün Dil-İ Mecnun Olur Divanesi
Isfahan
Zaharya
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 089
Çeşm-İ Mey Künin Ki Bezm-İ Meyde Canan
Segah
Zaharya
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 200
Rengi Mevci Abi Zümrüt Den Boyandı Camesi
Rast
Zaharya
Beste_Murabba
Ağırçenber
D.E.K. 214
Gelince Çeşmime Cana Şarabı Nab Senin
Nikriz
Yusuf Çelebi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 248
Bu Ne Leb Dürür Ne Ağız Ne Yaman Gülüşdürür Bu
Mahur
Tosunzade
Beste_Murabba
Berefşan
D.E.K. 230
Elmas Senin Tüzün Gören
Nikriz
Tanburi Mustafa Efendi
Şarkı
Aksak
D.E.K. 002
Ey Safa-Yı Arızından Çeşme-İ Hurşid-İ Ab
Şedaraban
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 028
Beste-İ Zencir Zülfündür Gönül Ey Dilrüba
Gülizar
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 029
Dağdar Tir-İ Gamzendir Ey Dilrüba
Gülizar
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 030
Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümüz
Gülizar
Tanburi İsak
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 036
Peşrev
Gülizar
Tanburi İsak
Peşrev
Hafif
D.E.K. 041
Peşrev
Bayati
Tanburi İsak
Peşrev
Darb-I Fetih
D.E.K. 082
Peşrev
Isfahan
Tanburi İsak
Peşrev
Darb-I Fetih
D.E.K. 084
Gül Ruhun Şevkiyle Çeşmim Ol Kadar
Tahirbuselik
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 158
Saz Semaisi
Humayun
Tanburi İsak
Saz Semaisi
Aksaksemai
D.E.K. 182
Ne Kadar Dur İse De Ol Mehi Behcet Zadım
Rehavi
Tanburi Corci
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 236
Bilmezdim Özüm Gamzene Meftun İmişim Ben
Nihavend
Tanburi Ali Efendi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 143
Berk-İ Gül Ey Gonca Fem
Dügah
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Devrikebir
D.E.K. 144
Nedir O Cünbüş-İ Nadide
Dügah
Tab'i Mustafa Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 180
Portakalla Turunç
Rehavi
Tab'i Mustafa Efendi
Senginsemai
D.E.K. 201
Seyreyle O Billur Beden Tazi Frengi
Rast
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 211
Hemişe Dilde Suhan Elde Saz Karımdır
Sazkar
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 104
Peşrev
Nih.-İ Kebir
T.Seyyid Ahmet Ağa
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 127
Peşrev
Suzinak
T.Emin
Peşrev
Devrikebir
D.E.K. 063
Peşrev
Nühüft
T. Osman Bey
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 012
Peşrev
Acemaşiran
T. Emin Ağa
Peşrev
Hafif
D.E.K. 016
Saz Semaisi
Acemaşiran
T. Emin Ağa
Saz Semaisi
Aksaksemai
D.E.K. 114
Hem Demin Olsun Keremkare Safalarla Tarab
Şevkefza
Suyolcu Salih Efendi
Şarkı
Ağıraksak
D.E.K. 172
Nitti Bana İntikamın
Humayun
Şivelioğlu Yorga
Şarkı
Ağıraksak
D.E.K. 032
Bezm-İ Meyde Sakiya Devr Eylesin Mül Gül Gibi
Şehnaz
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 064
Ta Kim Hattın Ey Mah-Cebinim Yüze Çıktı
Nühüft
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Beste_Murabba
Darb-I Fetih
D.E.K. 157
Şeb Cünun-İ Dil Dimagam
Humayun
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Şarkı
Senginsemai
D.E.K. 067
Saz Semaisi
Nühüft
Şeyhülislam Esad Ef.
Yürük Saz Semaisi
Yürüksemai
D.E.K. 142
İzarın Gül Gül Olmuş
Dügah
Şeyhülislam Es'ad Ef.
Beste_Murabba
Ağır Çenber
D.E.K. 203
Bir Yüzden İdi Yar İle Uslub-İ Muhabbet
Rast
Şeyda Hafız
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 262
Zevki Çoktur Şu Cihanın
Mahur
Sermüezzin Şakir Ağa
Şarkı
Devrirevan
D.E.K. 232
Ey Canı Derunım Seni Bu Canım Unutmaz
Nihavend
Sermüezzin Rifat Bey
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 234
Yarin Bu Kadar Cevri Gelir Gelir Midi Hayale
Nihavend
Sermüezzin Rifat Bey
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 010
Penbe Mor Çiçeklerin Altında Artık Uyu
Schumann
Ninni
D.E.K. 005
Beyaz Penbe Çiçekli İlkbahar
_
Sam. Ve Dalila /Sens Sans
_
D.E.K. 037
Peşrev
Şehnaz
Salih Dede
Peşrev
Düyek
D.E.K. 059
Peşrev
Nev-Eser
Salih Dede
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 055
Saki Be Nur-İ Bade Ber Efruz-İ Cam-İ Ma
Ferahnak
Şakir Ağa
Kar
Hafif
D.E.K. 056
Meyl Eder Bu Hüsn İle Kim Görse Seni
Ferahnak
Şakir Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 119
İhtiram-I Tab'ı Müstesnasıdır Bu Hoş Bina
Şedaraban
Şakir Ağa
Şarkı
Ağıraksak
Kayıt 0 ile 50-Top:255