Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 50-Top:255
D.E.K. 263
Aldı Aklım Bir Gonca Leb
Mahur
Iı. Mahmud
Şarkı
Aksak
D.E.K. 262
Zevki Çoktur Şu Cihanın
Mahur
Sermüezzin Şakir Ağa
Şarkı
Devrirevan
D.E.K. 261
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 260
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 259
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 258
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 257
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 256
Sana Layıkmı Ey Gülten
Mahur
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
D.E.K. 255
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 254
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 253
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 252
Gel Açıl Gonce Dihenzevk İdecek Günlerdir
Mahur
Iıı.Selim
Şarkı
Devrirevan
D.E.K. 251
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 250
Bir Safa Kesbeyle Kim Peymaneler Reşkeylesün
Mahur
Nati Damadi Ahmed Ef.
Beste_Murabba
Ağırçenber
D.E.K. 249
Aklım Gider Ol Cazibe-İ Hali Görünce
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 248
Bu Ne Leb Dürür Ne Ağız Ne Yaman Gülüşdürür Bu
Mahur
Tosunzade
Beste_Murabba
Berefşan
D.E.K. 247
Zahi Safa Ki Yanımda O Fitne Cu Biledir
Mahur
Dellalzade
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 246
Sarsam Meyanın Ey Güli Ter Yasemen Gibi
Mahur
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 245
Ey Peri Ruhsarına Ben Gül Desem De Elverir
Mahur
Musahib Ahmed Ağa
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 244
Beni Çün Kendine Ol Servi Revan Benden Bile
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 243
Bir Afeti Meh Peyker İle Nüktelerim Var
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Beste_Murabba
Darbeyn
D.E.K. 242
Yakdı O Lale Ruh Beni Hüsn-İ Çerağına
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 241
Cihan-I Lal Gun İden Sirişki Erguvanımdır
Mahur
Itri
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai
D.E.K. 240
Ta Bekey Sinemde Ca İtmek Cefa Vü Kineye
Mahur
Dilhayat Kalfa
Beste_Murabba
Devrikebir
D.E.K. 239
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 238
Sebzi Kendümi Sebzi Kendümi Dil Hab
Nih-İ Kebir
Acemler
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 237
Ey Çerhi Sitemger Dili Nalana Dokunma
Nihavend
Hacı Faik Bey
Kar
Hafif
D.E.K. 236
Bilmezdim Özüm Gamzene Meftun İmişim Ben
Nihavend
Tanburi Ali Efendi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 235
Kahi Gönül Firakın İle Derdinak Olur
Nihavend
Hacı Arif Bey
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 234
Yarin Bu Kadar Cevri Gelir Gelir Midi Hayale
Nihavend
Sermüezzin Rifat Bey
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 233
Nehal Oldu Bana Şimdi Nedir Bu Derdime Çare
Nihavend
Hacı Faik Bey
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 232
Ey Canı Derunım Seni Bu Canım Unutmaz
Nihavend
Sermüezzin Rifat Bey
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 231
Visali Yare Gönül Sarfı Himmet İstermiş
Nihavend
Hacı Faik Bey
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 230
Elmas Senin Tüzün Gören
Nikriz
Tanburi Mustafa Efendi
Şarkı
Aksak
D.E.K. 229
Men Aşıkı Mahzunü Perişanı Unutma
Nikriz
Kadir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 228
Güli Ruhi Gibi Sefayi Bağ Olmaz
Nikriz
Haham
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 227
Canı Kullabı Seri Zülfün Çeker Senden Yana
Nikriz
Itri
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 226
Oynar Yürek Terennümi Çengü Çeganeden
Rast_Maye
Dede Efendi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 225
Ba Tu Yek Dem Bahtı Bed Hemdem Nemi
Rast_Maye
Dede Efendi
Ağırsemai
A.Senginsemai
D.E.K. 224
Çeksem O Şuhu Sineye Hülyalarım Gibi
Rast_Maye
Iıı.Selim
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 223
Naveki Gamzen Ki Her Dem Bağrımı Pür Hun İder
Rast_Maye
Dede Efendi
Beste_Murabba
Ağırçenber
D.E.K. 222
Tahsis Edilmemiştir
D.E.K. 221
O Şuhun Ruhlerin Gördüm Gül-İ Ziba Mıdır Bilmem
Nihavend
Bolahenk Nuri Bey
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 220
Bezme Gel Dök Perçemin Ruhsara Şebbular Gibi
Nihavend
Bolahenk Nuri Bey
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 219
Şimdi Düşdü Gönlümüz Bir Afetin Sevdasına
Nihavend
Bolahenk Nuri Bey
Beste_Murabba
Ağırçenber
D.E.K. 218
Berayi Tanei Ma İn Heme Çi Der Cuşend
Nikriz
Abdülkadir Meragi
Ağırsemai_Nakış
A.Senginsemai
D.E.K. 217
Meclisi Meyde Sakıya Bana Ne Gül Ne Lale Vir
Nikriz
Kassamzade
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 216
Meramım Sanma Bilmez Bilir Ol Mahım
Nikriz
Osman Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 215
Erbabı Suz Eylese De Hande Bir Zeman
Nikriz
Hafız Rıfad Çelebi
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 214
Gelince Çeşmime Cana Şarabı Nab Senin
Nikriz
Yusuf Çelebi
Beste_Murabba
Zencir
Kayıt 0 ile 50-Top:255