Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 50-Top:255
D.E.K. 005
Beyaz Penbe Çiçekli İlkbahar
_
Sam. Ve Dalila /Sens Sans
_
D.E.K. 001
Ne Dem Ki Sinesi O Gül-Ruhun Kuşade Olur
Şedaraban
Hacı Sadullah Ağa
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 006
Olmamak Zülfün Esiri Dilbera Mümkün Değil
Maye
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 013
Meşam-I Hatıra Buy-İ Gül-İ Safa Bulagör
Acemaşiran
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 028
Beste-İ Zencir Zülfündür Gönül Ey Dilrüba
Gülizar
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 031
Açıldı Lale-İzarın Ciğerde Dağ-I Derun
Şehnaz
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 053
Peşrev
Ferahnak
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Zencir
D.E.K. 057
Figan Eder Yine Bülbül Bahar Görmüştür
Ferahnak
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 060
Nasıl Eda Bilir Ol Dilber-İ Fedayı Görün
Nev-Eser
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 065
O Şuh Olursa Bana Mihriban Muradımca
Nühüft
Ebubekir Ağa
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 073
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Bestenigar
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 079
Gel Ey Nesim-İ Saba Hatt-I Yardan Ne Haber
Isfahan
Itri
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 084
Gül Ruhun Şevkiyle Çeşmim Ol Kadar
Tahirbuselik
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 091
Böyle Ruhsat-Dih İken Gamze-İ Fettanesine
Segah
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 096
Gönül Düşüp Ham-I Gisu-Yi Yare Kalmıştır
Muhayyer
Nazım Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 115
Mislalini Ne Zemin-İ Zaman Görmüştür
Sultaniyegah
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 132
O Dil Ki
Revnaknüma
Dellalzade
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 211
Hemişe Dilde Suhan Elde Saz Karımdır
Sazkar
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 214
Gelince Çeşmime Cana Şarabı Nab Senin
Nikriz
Yusuf Çelebi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 228
Güli Ruhi Gibi Sefayi Bağ Olmaz
Nikriz
Haham
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 231
Visali Yare Gönül Sarfı Himmet İstermiş
Nihavend
Hacı Faik Bey
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 067
Saz Semaisi
Nühüft
Şeyhülislam Esad Ef.
Yürük Saz Semaisi
Yürüksemai
D.E.K. 075
Derviş Reca-Yi Padişahi Nekened
Bestenigar
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 081
Ey Nesim-İ Seheri Canda Yerin Var Senin
Isfahan
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 098
Bie Elif Çekti Yine Sineme Canan Bu Gece
Muhayyer
Hacı Sadullah Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 107
Rencide Olma Sakın Nigah Eylediğimden
Nih.-İ Kebir
Dede Efendi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 169
Müştaki Lebet
Pençgah
Acemler
Yürüksemai
D.E.K. 193
Kar-I Natık
Rast
Kar
Yürüksemai
D.E.K. 199
Ahu Biya Mirzam Ahu Biya, Biya Vü Revim Ezin
Rast
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 203
Bir Yüzden İdi Yar İle Uslub-İ Muhabbet
Rast
Şeyda Hafız
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 205
Dadendem Ezel Secde Beri Ruyi Sanem Ra
Rast
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 207
Gelse O Şuh Meclise Nazü Tegafül Eylese
Rast
Hafız Post
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 213
Biya Ki Kaddi Tü Der Bağı Can Nihali Menest
Sazkar
İlya
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 217
Meclisi Meyde Sakıya Bana Ne Gül Ne Lale Vir
Nikriz
Kassamzade
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 226
Oynar Yürek Terennümi Çengü Çeganeden
Rast_Maye
Dede Efendi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 229
Men Aşıkı Mahzunü Perişanı Unutma
Nikriz
Kadir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 234
Yarin Bu Kadar Cevri Gelir Gelir Midi Hayale
Nihavend
Sermüezzin Rifat Bey
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 236
Bilmezdim Özüm Gamzene Meftun İmişim Ben
Nihavend
Tanburi Ali Efendi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 238
Sebzi Kendümi Sebzi Kendümi Dil Hab
Nih-İ Kebir
Acemler
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 244
Beni Çün Kendine Ol Servi Revan Benden Bile
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 247
Zahi Safa Ki Yanımda O Fitne Cu Biledir
Mahur
Dellalzade
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 249
Aklım Gider Ol Cazibe-İ Hali Görünce
Mahur
Eyyubi Bekir Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 034
Didem Yüzüne Nazır Nazır Yüzüne Didem
Şehnaz
Nazım Efendi
Ağırsemai
Senginsemai
D.E.K. 052
Bir Dilber-İ Nadide Bir Kamet-İ Müstesna
Ferahfeza
Dede Efendi
Ağırsemai
Senginsemai
D.E.K. 092
Der Mevc-İ Perişani-İ Ma Fasıle-İ Nist
Segah
Itri
Ağırsemai
Senginsemai
D.E.K. 095
Rakseyleyicek Naz İle Ol Afet-İ Mısri
Bayatiaraban
Hacı Sadullah Ağa
Ağırsemai
Senginsemai
D.E.K. 157
Şeb Cünun-İ Dil Dimagam
Humayun
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Şarkı
Senginsemai
D.E.K. 163-164
Eyan Ki Der Nücum Alimet
Pençgah
Gulam Şadi
Senginsemai
D.E.K. 165
Kafer Tü Küca Vü İlm-İ Edvar
Pençgah
Abdülkadir Meragi
Senginsemai
D.E.K. 180
Portakalla Turunç
Rehavi
Tab'i Mustafa Efendi
Senginsemai
Kayıt 0 ile 50-Top:255