Ana sayfa Hakkında Yardım

NOTA GÖNDER

Eser Adı :
Makamı :
Bestekarı :
Söz Yazarı :
Formu :
Usulü :
REP no :
Yükleyen :
PDF (max 500 KB) :
MP3 (max 2.5 MB) :
  •   LÜTFEN DİKKAT :
  • _Formu doldururken, cümle ve kelime başı hariç, büyük harf kullanmayınız
  • _Eser adı alanına, eserin ilk satırından başka bir şey yazmayınız.
  • _Bir eserin tüm sayfaları, tek PDF de olmalı. (500 Kb)
  • _Yalnız Besteciler müzik yükleyebilir. Mp3 (2.5 Mb)
  • _Aynı notayı tekrar göndermeyiniz.