Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Karabağ Şikestesi
Yöresi:
Azerbaycan
Derleyen:
Talip Özkan
Kaynak Kişi:
Bakü Radyosu
Notaya Alan:
Talip Özkan
REPno:
577