Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Omuz Halayı
Yöresi:
Kayseri/Bünyan
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Kaynak Kişi:
Adnan Türköz
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
55