Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Harput Peşrevi(Paşa Göçtü Hv.)
Yöresi:
Elzığ
Derleyen:
Şemsettin Taşbilek
Kaynak Kişi:
Elazığ Musiki Cem.
Notaya Alan:
Şemsettin Taşbilek
REPno:
574