Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Divan Ayağı
Yöresi:
Ankara
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Kaynak Kişi:
Genç Osman
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
330