Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Avşar Halayı (Ağır Halay)
Yöresi:
Adana
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Kaynak Kişi:
İbrahim - Ahmet
Notaya Alan:
Ali Canlı
REPno:
206