Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Kırık Hava
Yöresi:
Burdur/Dirmil
Derleyen:
Hamdi Özbay
Kaynak Kişi:
İsmail Evcil
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
REPno:
189