Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Karaşar Selamlığı (Güveyi Selamlığı)
Yöresi:
Ankara/Güdül/Sorgun
Derleyen:
Cemalettin Gençtürk
Kaynak Kişi:
M.Aslıyüce/Mehmet Altay
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
261