Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yarım Kabak
Yöresi:
Gaziantep/Demirci Köyü
Derleyen:
E. Gençtürk/C. Başalan
Kaynak Kişi:
M. Avcu/C. Zurnacı
Notaya Alan:
Hikmet Taşan
REPno:
319