Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tevek Lorkesi
Yöresi:
Adana
Derleyen:
Semih Esin
Kaynak Kişi:
M. Küpeli/Dörtyollu Ali
Notaya Alan:
Semih Esin
REPno:
581