Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Karşılama
Yöresi:
Çanakkale/Yenice
Derleyen:
Nihat Kaya
Kaynak Kişi:
Necip Çağlar
Notaya Alan:
Nihat Kaya
REPno:
593