Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Kötan Barı
Yöresi:
Kars/Arpaçay
Derleyen:
Erkan Sürmen
Kaynak Kişi:
Rasim Naz
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
294