Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Tersine (Döne)
Yöresi:
Erzurum
Derleyen:
Suat Işıklı
Kaynak Kişi:
Suat Işıklı
Notaya Alan:
Suat Işıklı
REPno:
347