Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Kamber Han
Yöresi:
Türkistan
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
157