Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Atam
Yöresi:
Afganistan
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
159