Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Kadın Oyun Havası
Yöresi:
Diyarbakır
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
64