Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Gayda
Yöresi:
İzmir/Bergama
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
98