Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Yüksek Minare
Yöresi:
Türkistan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
148