Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bar Havası
Yöresi:
Doğu Anadolu
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
260