Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Azeri Oyun Havası
Yöresi:
Azerbaycan
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Tuncer İnan
REPno:
419