Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
İki Parmak Zeybeği
Yöresi:
Aydın
Derleyen:
İstanbul Belediye Kons.
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
145