Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Konya Divan Ayağı
Yöresi:
Konya
Derleyen:
Yücel Paşmakçı
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
23