Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ağır al yazma zeybeği
Yöresi:
Antalya
Derleyen:
Erdal İyiöz
Kaynak Kişi:
Mahalli Sanatçılar
Notaya Alan:
Erdal İyiöz
REPno:
0