Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ağır bar
Yöresi:
Artvin - Ardanuç
Derleyen:
Fatih Genç
Kaynak Kişi:
Zurnacı Yasin Usta
Notaya Alan:
Seyfettin Kaya
REPno:
0