Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Avşar ağırlaması
Yöresi:
Kırklareli-Kırşehir
Derleyen:
Şenel Önaldı
Kaynak Kişi:
Mahalli ekip
Notaya Alan:
Şenel Önaldı
REPno:
0