Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bergama Zeybeği (2)
Yöresi:
İzmir-Bergama
Derleyen:
Alaeddin Seçgel
Kaynak Kişi:
Selim Önder
Notaya Alan:
Yılmaz İpek
REPno:
0