Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Girani
Yöresi:
Şanlı Urfa
Derleyen:
Abuzer Akbıyık
Kaynak Kişi:
İbrahim Aslan
Notaya Alan:
Bakır Karadağlı
REPno:
0