Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
gürcü horonu
Yöresi:
Artvin-şavşat
Derleyen:
Cemil Demirsipahi
Kaynak Kişi:
Nurettin Demir
Notaya Alan:
Cemil Demirsipahi
REPno:
0