Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
kaşlarının karasına
Yöresi:
Malatya
Derleyen:
Cemil Demirsipahi
Kaynak Kişi:
ökkeş demir
Notaya Alan:
Cemil Demirsipahi
REPno:
0