Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ağırlama
Yöresi:
Yozgat-Kırşehir-Keskin
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Kaynak Kişi:
Aybars Başaran
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
146