Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Urfa Divan Ayağı
Yöresi:
Şanlıurfa
Derleyen:
Orhan Subay
Kaynak Kişi:
Aziz Çekirge
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
REPno:
416