Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
tersine
Yöresi:
Artvin
Derleyen:
Zeki Akalın
Kaynak Kişi:
Nurettin Demir
Notaya Alan:
Turgut Kars
REPno:
0