Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
türkmen kızı
Yöresi:
Erzurum
Derleyen:
-
Kaynak Kişi:
-
Notaya Alan:
-
REPno:
0