Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
üç ayak (2)
Yöresi:
Artvin
Derleyen:
Suat İnce
Kaynak Kişi:
Nurettin Demir
Notaya Alan:
Suat İnce
REPno:
0