Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
yayık
Yöresi:
Malatya
Derleyen:
Halil Atılgan
Kaynak Kişi:
M.Barlan- V.Tuncay
Notaya Alan:
Halil Atılgan
REPno:
0