Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ağır Bar
Yöresi:
Siirt
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Kaynak Kişi:
Binali Selman
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
136