Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Isfahan
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
M. Nuri Efendi
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
_
REPno:
S.E 1497