Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Acem
Formu:
Peşrev
Bestekarı:
Sultan Veled
Usulü:
Devr-i Kebir
Eser Adı:
Acem Devri
REPno:
S.E 0007