Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Acemaşiran
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Aydın Oran
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
No:2
REPno:
S.E 0051