Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Pençgah
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Kantemiroğlu
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
No:1
REPno:
S.E 2388