Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Segah
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Haydar Tatlıyay
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
Sol Üzerinde
REPno:
S.E 2820