Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Yegah
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşça
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
_
REPno:
S.E 3406